Voorwaarden ivm locatie

 • De locatie waar het feest doorgaat, moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de mobiele wagen. Dit betekent: een doorgang van 3m breed en een hoogte van 4m00.
 • De locatie moet een vlakke en stabiele bodem zijn (geen aardebodem). De plaats waar de wagen geparkeerd wordt, mag niet hellend zijn. Indien de plaats 'niet geschikt' wordt gevonden door ons, dan kunnen wij een andere plek aanduiden of  het contract annuleren.
 • Er moet een standplaats van 15meter voorzien worden, om de camionette en mobiele frituur te kunnen opstellen.
 • Indien de mobiele wagen op de openbare weg moet opgesteld worden. Dan is het de klant die de nodige documenten aanvraagt bij de locale gemeente en aan ons kan voorleggen. Alsook zorgt de klant voor de nodige signalisatie.
 • Er dient steeds elektriciteitsvoorziening aanwezig te zijn van 2x16A 220V.

Voorwaarden ivm feest

 •  Wij komen 1h à 2h op voorhand toe op de locatie, teneinde de nodige voorbereidingen te kunnen uitvoeren (voorbak, schikken toonbank, opwarmen, ...)
 •  Wij voorzien de aanbieding van onze diensten als volgt:
        * 1h -> tot 50 personen (incl kinderen)
        * 1h30 - > tot 100 personen (incl kinderen)
        * 2h -> tot 150 personen (incl kinderen)
        * 3h -> tot 200 personen (incl kinderen)

Nuttige informatie

 • De gekozen formule, kan tot maximum 1 week voor het feest gewijzigd worden.
 • De frietjes worden in bakjes aangeboden.
 • De snacks worden in plastic schaaltjes aangeboden.
 • Koude sauzen worden op de frietjes/snacks geserveerd (in potje, enkel op individuele aanvraag).
 • De artikelen worden niet verpakt en worden ter plaatse geconsumeerd.
 • De genodigden komen tot aan de mobiele wagen hun bestelling ophalen, wij bedienen niet aan tafel.
 • Alle niet verbruikte producten blijven eigendom van Frit-Masters.

Voorwaarden ivm kosten

 • Alle kosten inzake locatie, signalisatie,  elektriciteit zijn voor de klant zijn rekening.
 • Er wordt een forfait van max. 100 euro aangerekend wanneer wij met de mobiele frituur tot bij u komen. Deze forfait wordt berekend op basis van aantal personen. In de forfait zijn volgende items inbegrepen:  (frietzakjes/snackschaaltjes, vorken, servetten, gas, frituurolie, transportkosten).
 • Boven de 50 km gaan we 1 euro per extra km aanreken.
 • Alle prijzen op de site zijn EXCLUSIEF BTW van 6%.

Voorwaarden ivm betaling

 • Na reservering en bevestiging door ons, dient er een overschrijving van 150 euro te worden gemaakt, bij deze is de reservering dan ook definitief.
 • Het resterende saldo moet cash of met Bancontact worden vereffend vòòr de aanvang van de voorbereidingen.
 • 1 week voor de effectieve feestdatum neemt de klant contact met ons op om het definitieve aantal personen te bevestigen. Dit aantal is de basis waarop de berekening voor de factuur zal gebeuren.

Voorwaarden inzake annulatie

 • De boeking kan enkel in uitzonderlijke gevallen en in overleg met eigenaars van Frit-Masters gewijzigd of geannuleerd worden (bij ziekte, ongeval of overlijden gestaafd met de nodige formulieren). Enkel dan kan het voorschot teruggestort worden.
 • Bij annulering van Frit-Masters zelf, wordt het voorschot teruggestort  

Algemene voorwaarden

 • Indien Frit-Masters niet op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn, kan er geen enkele betrokken partij een schadevergoeding eisen.
 • Reservaties zijn definitief na bevestiging via mail en/of telefoon én na betaling van het voorschot.
 • Wanneer Frit-Masters niet aanwezig kan zijn op een feest door het gevolg van overmacht (bijvoorbeeld: weersomstandigheden, technische problemen, gezondheidsproblemen, ...) dan kunnen de opdrachtgevers geen enkele schadevergoeding eisen.
 • Frit-Masters kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zwerfvuil, door het nuttigen van hun aangeboden producten.
 • Schade aan de mobiele wagen, aangericht door derden, tijdens het uitvoeren van een opdracht, zal verhaald worden op de betrokken persoon of instelling.
 • De personen waarbij de mobiele wagen wordt opgezet, verklaren zich akkoord met alle voorwaarden die hier beschreven staan.